ISO 28000

Manažment riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca

Norma ISO 28000

Norma ISO 28000 bola vytvorena ako reakcia na potrebu dopravných a logistických reťazcov na zavedenie bežne použitelného systému riadenia bezpečnosti v dodávateľskom reťazci.

Organizácia vytvorí, zavedie a musí udržiavať príslušné plány a postupy na identifikáciu a reakciu na bezpečnostné incidenty a havarijné situácie a na prevenciu a zmiernenie následkov s nimi spojených. Plány a procesy musia zahŕňať informácie o poskytnutí a udržiavaní akéhokoľvek identifikovaného vybavenia, zariadení alebo služieb, ktoré sú potrebné počas alebo po incidente či havarijnej situácii.

Logistic process

Prínosy certifikácie

Audit podľa normy ISO 28000 skontroluje všetky riadené alebo ovplyvnené organizácie, ktoré majú vplyv na bezpečnosť vášho dodávateľského reťazca, vrátane prepravy tovaru v rámci dodávateľského reťazca.

Splnenie požiadaviek normy:

O nás

O nás

LL-C (Certification) je medzinárodna certifikačná spoločnosť s dlhoročnou skúsenosťou nielen v oblasti riadenia bezpečnosti informácií. Sme držitelia akreditácie ANAB a ČIA (Český inštitut pre akredirtáciu) a naše certifikáty sú uznávané vo všetkých členských štátoch.

Ako získať certifikát?

Certifikácia je nezávislé overenie účinnosti systému riadenia. Naši skúsení audítori zanalyzujú súčasný stav a navrhnú možnosti zlepšenia. Certifikát je dôkazom, že ste urobili všetko potrebné na splnenie tejto normy, a predovšetkým napomáha zvyšovať vašu schopnosť konkurovať a chrániť firemné meno aj značku.

 1. Dopyt
   
 2. Zmluva
   
 3. Audit u klienta
   
 4. Hodnotenie výsledkov
   
 5. Vydanie certifikátu
   

Dopytový formulár

Využite nášho nezávislého formulára pre dopyt či dotaz.

    
    
    

   Potvrdenie o odslaní

   Správa bola odoslaná.